Het ontwikkel assessment

Doel is de professional inzicht te geven in zijn ontwikkelpunten en de ontwikkelbaarheid ervan, zodat iemand succesvoller kan  zijn in de uitoefening van de functie?

Hoe doen wij dat

Persoonlijkheidsvragenlijst

Om te weten over welke competenties de kandidaat beschikt (en in welke mate) vult hij een Persoonlijkheidsvragenlijst in, de OPQ32. Dit kan online, op ieder gewenst moment en plaats.

Diepte interview

Tijdens de assessment dag worden de uitkomsten van de Persoonlijkheidsvragenlijst in een diepte interview nader toegelicht of verduidelijkt. Hiervoor hanteren we de zgn. STARR methode. De kandidaat wordt gevraagd:

  • Situaties te noemen
  • de Taak die hij in de betreffende situatie had
  • de Actie(s) die hij genomen heeft
  • het Resultaat van deze actie(s)
  • hoe hij op de situatie Reflecteert (terugblikt)

 

Resultaat: De professional ontvangt een uitgebreide rapportage met de samenvatting en de conclusies van het ontwikkeltraject. Er wordt een actieplan ten aanzien van de toekomst opgesteld en eventueel een advies voor een passende opleiding gegeven. 

 

Wil je meer weten of een assessment inplannen? Neem dan contact op met  een van de adviseurs/assessoren.

Natuurlijk bedienen wij ook: Alkmaar, Heerhugowaard, Koedijk, Broek op Langedijk, Spierdijk, Heiloo, Castricum, Limmen etc. Dit doen wij vanuit ons kantoor te Alkmaar maar komen desgewenst persoonlijk bij je langs, de assessments worden echter op ons kantoor afgenomen.

arbeidsmarktspecialisten
assessmentburo

THOBS Career Development

“Jouw toekomst in vertrouwde handen”