THOBS is de career development organisatie die de professionals in uw organisatie centraal stelt. Zij streeft naar een optimale verhouding tussen rendement en arbeidssatisfactie.

THOBS staat voor THe OutBack Specialists. The Outback is het ruwe landschap van de binnenlanden van Australië alwaar men met middelen voorhanden en middels teamwork leerde te overleven. Met het hoogst noodzakelijke kwalitatief goede resultaten neerzetten. Dus no nonsens, pragmatisch, efficiënt en resultaatgericht maar ook avontuurlijk en uitdagend proberen te zijn. Dat is THOBS.

THOBS neemt maatschappelijke veantwoordelijkheid en investeert in Mens en Natuur.

Eten en educatie zijn basisbehoeftes die voor een ieder voorhanden zou moeten zijn. THOBS gelooft dat kennis de basis is voor progressie en stuurt dan ook aan op kennisontwikkeling, -deling en het kennisbewust maken van mensen. Echter aangepast aan een ieders eigen omgeving en in balans met het milieu. De Westerse methode is niet perse de beste oplossing. Of wellicht juist niet. Ontwikkeling met oog voor behoud van eigen cultuur en natuur.

THOBS wil investeringen doen in de natuur. De groene longen van de aarde is de enige reden waarom wij bestaan. Alles wat wij doen heeft überhaupt geen zin als we niet de juiste balans weten te vinden tussen mens en natuur. THOBS wil CO2 neutraal zijn en meer dan dat. Handige marketing horen wij dan zeggen en dat zal wel! Liever dat iedereen aan die marketing doet als dat er niets gebeurt.

Projectdeelname:

Medellin, Colombia -Club Deportivo Hogares Claret is een initiatief om kinderen aangetast door achterstelling, geweld door guerilla, verslaving en/of gedragsproblemen op liefdevolle en positieve wijze te helpen hun kansen te vergroten voor een betere toekomst.

De situatie waar deze kinderen in terecht zijn gekomen is geen keuze en velen zijn dagelijks bezig met overleven. Met spel- en sportactiviteiten kunnen de kinderen even de harde wereld waarin zij leven vergeten. Het motto is veel plezier beleven terwijl de kinderen zich op verschillende manieren ontplooien. Het is de overtuiging van club deportivo dat juist deze kinderen heel veel kunnen leren met iets wat ze graag doen (spelen). Denk aan het vergroten van het zelfvertrouwen, meer vertrouwen krijgen in de mensen om hen heen, de manier van communiceren, het oplossen van conflicten, accepteren van regels, etcetera. Tevens is het een goede uitlaatklep van frustraties, want deze kinderen hebben erg veel meegemaakt…

En het werkt. De vorderingen die deze jongeren maken zijn indrukwekkend. Zij hebben inmiddels een doel voor ogen en dromen over een toekomst. Zelfs de schoolbank is geen drempel meer (straatkinderen zijn dit niet gewend), wat de deur naar een normaal bestaan wagenwijd open zet. Ook wordt het succes door de kinderen zelf (geen moeten) naar anderen uitgedragen wat weer een positief effect heeft.

arbeidsmarktspecialisten

THOBS Career Development

“Jouw toekomst in vertrouwde handen”

Your "nature" as the key to your future