Ieder dreigend ontslag is weer anders. Soms een uitermate vervelende situatie voor de ander juist een kans. Soms is er geen weg meer terug en in andere gevallen kan juist mediation een oplossing zijn voordat een weg naar de rechter of het CWI gekozen wordt. In alle gevallen is en blijft het arbeidsrecht een complexe materie en is het goed om je bij te laten staan door een specialist.

 

“Bel of mail met THOBS en zij  staan u bij met raad en daad.”

 

De belangrijkste tips:

• Ga niet direct akkoord het ontslagvoorstel.

• Teken nergens voor. Neem voorstellen altijd in beraad.

• Zeg dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van arbeid.

• Laat alles schriftelijk bevestigen.

• Teken bezwaar aan tegen uw ontslag.

• Zoek hulp en advies.

 

Ga niet direct akkoord met het ontslagvoorstel!

Het voorstel van je werkgever hoe goed die ook lijkt nooit direct accepteren! Immers heb je alle consequenties van het voorstel op een rij? Is het voorstel wellicht niet meer op maat te maken?

 

Andere vragen als, hoe hoog is de WW-uitkering, is de ontslagvergoeding realistisch, mag u wel worden ontslagen, dienen te worden onderzocht, alvorens je inhoudelijk op het voorstel kan reageren.

 

Teken nergens voor. Neem voorstellen in beraad.

Als je tekent voor een gespreksverslag of het ontslagvoorstel zit je er aan vast. Let hierbij goed op want dit kan gevolgen hebben voor je WW-uitkering.

 

Zeg dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van arbeid.

Heel flauw maar als je dit niet doet kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen wegens werkweigering of ander verwijtbaar handelen. Als dit lukt ben je dus verwijtbaar werkloos en heb je geen recht op een uitkering.

 

Laat alles schriftelijk bevestigen

Met alles wordt bedoeld hetgeen je is voorgesteld en gesprekverslagleggingen. Op deze wijze kan een extern adviseur inzicht krijgen uw mogelijkheden. Kan er bijvoorbeeld bezwaar worden aangetekend?

 

Teken bezwaar tegen uw ontslag.

Tegen alle vormen van ontslag en ontbinding van het contract kunt je protest aantekenen. Je bezwaarbrief moet aangetekend verzonden worden. In deze brief moet duidelijk staan waarom je tegen het ontslag bent. Het is raadzaam om vanaf dit moment hulp in te schakelen als je kennis niet toereikend is.

 

Zoek hulp en advies

Het moge duidelijk zijn dat de consequenties voor je inkomen maar ook rechtvaardigheidsgevoel groot zijn. Laat je indien je dit nodig acht dan ook bij staan door een professional die thuis is in deze materie. Mogelijke contactpersonen voor u zijn o.a. Adviseur van uw rechtsbijstandverzekering, Vakbond of specialist arbeidsrecht (mediator of advocaat). Ook kunt u terecht bij de afdeling ontslagzaken van het CWI. Zij kunnen u telefonisch te woord staan m.b.t. vragen maar zullen nimmer uw belangen behartigen. Thobs kan u bijstaan in het ontslagproces en tevens adviseren wie goede partijen zijn afhankelijk van uw situatie.

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan o.m. op de volgende manieren plaatsvinden:

• door wederzijdse opzegging

• door een ontslagprocedure via het CWI

• door ontbinding via het kantongerecht

• ontslag op staande voet

arbeidsmarktspecialisten

THOBS Career Development

“Jouw toekomst in vertrouwde handen”

Your "nature" as the key to your future