Werkuitgangspunten

Jij staat centraal! Om je dan ook zo goed als mogelijk van dienst te zijn is het onze intentie om elkaar te leren kennen. In deze kennismaking kijken we vooral naar wat je wilt en wat jij belangrijk vindt. “Inzicht biedt uitzicht”.

 

Open en oprecht. Als THOBS je kan helpen is dat fantastisch, mochten wij dat niet kunnen dan zeggen wij dat ook. Natuurlijk proberen we aan te geven hoe wel een oplossing te vinden. Ook dat is samenwerken en altijd beter als “u hoort nog van ons” of “ja”zeggen en nee doen. Dan liever “je kunt het beste met … in contact treden”.

 

Op ons kun je vertrouwen. Wij zullen nooit je gegevens delen met anderen, zonder jouw toestemming. Jij zet het licht op groen.

 

Correct. Wij sluiten ons natuurlijk aan bij de nationaal opgestelde gedragscodes zoals:

 

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die wij naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.

 

NMI-gedragscode bevat de basisregels die wij naar het oordeel van het Nederlands Mediation Instituut in acht behoren te nemen bij de uitvoering van het vak Mediation.

arbeidsmarktspecialisten

THOBS Career Development

“Jouw toekomst in vertrouwde handen”

Your "nature" as the key to your future