Onze houding is als het kan informeel. Formeel als het moet maar altijd professioneel. Thobs is er op gericht een lange termijn samenwerking aan te gaan.

 

Focus op de klant en professional

In een kennismakingsgesprek leren wij uw organisatie kennen en zijn zodoende in staat oplossingen aan te dragen die passen binnen de aard van uw bedrijf. Instrumenten, methoden en technieken zijn overal voor handen maar de cultuurwaarden blijken altijd weer een doorslaggevende factor in het succes te zijn. Samen met u bepalen we de doelstellingen en stellen een plan van aanpak op. Niet u moet en u doet! U bepaalt zelf want het is uw organisatie.

 

Bij ons staan in deze context de professionals centraal. Zij zijn de cultuurdragers en wij geloven tevens in intrinsieke motivatie dat leidt tot resultaat.

 

Open en oprecht

Als THOBS kan helpen is dat fantastisch, mochten wij dat niet kunnen dan zeggen wij dat ook. Natuurlijk proberen we aan te geven hoe wel een oplossing te vinden. Ook dat is samenwerken en altijd beter als “u hoort nog van ons” of “ja” zeggen en nee doen. Dan liever “je kunt het beste met … in contact treden”.

 

Op ons kun je vertrouwen

Wij zullen betrouwbare informatie nooit delen met anderen. Logisch.

 

Correct

Wij sluiten ons natuurlijk aan bij de nationaal opgestelde gedragscodes zoals:

 

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die wij naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de sollicitatie code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.

 

NMI-Mediation gedragscode bevat de basisregels die wij naar het oordeel van het Nederlands Mediation Instituut in acht behoren te nemen bij de uitvoering van het vak Mediation

arbeidsmarktspecialisten

THOBS Career Development

“Jouw toekomst in vertrouwde handen”

Your "nature" as the key to your future